Huisreglement

 1. 1. De studentenborrel vindt iedere donderdag plaats in de Epsteinbar van 16.30 uur tot 22.30 uur.
  2. Tijdens de studentenborrel gaat de MFAS-kamer vanaf 20.00 uur dicht.
  3. Tijdens de studentenborrel is de Epsteinbar alleen geopend voor AMC-studenten en introducés. Het MFAS lid bij wie de introducé hoort is verantwoordelijk voor de acties van de introducé.
  4. AMC-personeel is tijdens de studentenborrel niet welkom.
  5. Om docenten en studenten de gelegenheid te geven buiten het onderwijs informeel een praatje te kunnen maken, behoudt de Epsteinbarcommissie* zich het recht voor om onderwijzend personeel bij uitzondering toe te laten in de bar.
  6. Er wordt geen alcohol geschonken aan en gedronken door personen die jonger zijn dan 18 jaar. Bij twijfel is legitimatie verplicht.
  7. De Epsteinbarcommissie* behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht personen alcohol te weigeren. Immers, geniet maar drink met mate.
  8. Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen in de Epsteinbar zonder overleg hierover.
  9. Bij ongeoorloofd gedrag binnen de Epsteinbar of na het verlaten van de Epsteinbar wordt de beveiliging van het AMC gebeld. De gevolgen hiervan kunnen onder andere zijn dat diegene die zich misdragen heeft een notitie krijgt in zijn/haar attitudedossier en/of wordt overgedragen aan de politie.
  10. De Epsteinbarcommissie* behoudt zich het recht voor mensen voor (on)bepaalde tijd de toegang tot de Epsteinbar te ontzeggen.
  11. Het gebruik of verhandelen van drugs is verboden.
  12. Wapenbezit is verboden.
  13. Glaswerk buiten de Epsteinbar is verboden, het terras uitgezonderd.
  14. Alcohol buiten de Epsteinbar is verboden, het terras uitgezonderd.
  15. Roken is niet toegestaan op het terrein van het Amsterdam UMC, en daarmee op het terrein van de Epsteinbar.
  16. De Epsteinbarcommissie accepteert geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van gasten.
  17. De instructies van de Epsteinbarcommissie dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Indien de orders van de Epsteinbarcommissie en/of het MFAS-bestuur niet worden opgevolgd, wordt de persoon verzocht het terrein te verlaten. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven wordt de beveiliging van het AMC gebeld. De gevolgen hiervan kunnen onder andere zijn dat diegene die zich misdragen heeft notie krijgt in zijn/haar attitudedossier en/of wordt overgedragen aan de politie.
  *Het MFAS-bestuur deelt deze bevoegdheid.
Schuiven naar boven